Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować także telefonicznie. Pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

Produkt dnia
Excellent Oceana 1600 x 750 mm
Excellent Oceana 1600 x 750 mm
1 250,00 zł
szt.
Excellent Oceana 1700 x 750 mm
Excellent Oceana 1700 x 750 mm
1 310,00 zł
szt.
Excellent Oceana 1795 x 795 mm
Excellent Oceana 1795 x 795 mm
1 450,00 zł
szt.
Excellent Sfera Slim 1700 x 1005 mm - lewa
Excellent Sfera Slim 1700 x 1005 mm - lewa
2 185,00 zł
szt.
Excellent Sfera Slim 1700 x 1005 mm - prawa
Excellent Sfera Slim 1700 x 1005 mm - prawa
2 185,00 zł
szt.
Excellent Lumina 1900 x 950 mm
Excellent Lumina 1900 x 950 mm
2 499,00 zł
szt.
Azteca Cosmos Lux Blanco 60x60
Azteca Cosmos Lux Blanco 60x60
119,90 zł
m2
Azteca Cosmos Lux Negro 60x60
Azteca Cosmos Lux Negro 60x60
119,90 zł
m2
Excellent Be Spot 1600x800 lewa
Excellent Be Spot 1600x800 lewa
995,00 zł
szt.
Excellent Be Spot 1600x800 prawa
Excellent Be Spot 1600x800 prawa
995,00 zł
szt.
Excellent Pryzmat Slim 1605 x 755
Excellent Pryzmat Slim 1605 x 755
1 435,00 zł
szt.
Excellent Pryzmat Slim 1700 x 755 mm
Excellent Pryzmat Slim 1700 x 755 mm
1 560,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,

 • ostatnio oglądanych produktów,

 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu. 

Ochrona danych osobowych

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Firma „Wnętrza” Alicja Galewska z siedzibą przy ul. Zamoście 94, 97-400 Bełchatów (dalej „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej wnetrza.shop@gmail.com.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Wykonując naszą działalność przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

W związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z klientami oraz kontrahentami bądź pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy bądź podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy

Podstawa prawna przetwarzania danych: lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jako dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, tj. przez okres do 6 lat.

 1. Rozpatrywanie reklamacji/realizacja wymiany oraz zwrotów. Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji bądź rozpatrzeniem i realizacją zwrotu czy wymiany produktów kontaktuje się w uzasadnionym celu z klientami bądź ich pracownikami/ współpracownikami.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy sprzedaży poprzez przyjęcie oraz rozpatrzenie złożonej reklamacji albo realizację dokonanego przez Państwa zwrotu/wymiany zakupu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonanie ciążących na Administratorze zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jako konieczność ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży.

Dane przetwarzane będą:

 1. w odniesieniu do procesu reklamacji:

- przez okres do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub okresu gwarancji,

 1. w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu:

- do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu, tj. przez okres do 6 lat,

 1. w odniesieniu do obu procesów:

- do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jako archiwizacja umów i dokumentów rozliczeniowych.

Dane przetwarzane będą przez: okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

 1. Prowadzenie statystyk.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jako prowadzenie statystyk na potrzeby usprawniania prowadzonej działalności.

Dane przetwarzane będą do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszym dokumencie operacji przetwarzania, od której uzależnione są statystyki. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

 1. Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jako prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Dane przetwarzane będą do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

 1. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jako prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.

Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na firmie „Wnętrza” Alicja Galewska i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

 1. Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie wnetrza.shop.

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora rozumiany jako udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Dane przetwarzane będą przez okres zależny od przedmiotu kierowanego zapytania.

 • Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Firmy „Wnętrza” Alicja Galewska, Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi IT, księgowe lub podmiotom współpracującym z firmą „Wnętrza” Alicja Galewska w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z firmą „Wnętrza” Alicja Galewska i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 • firmom kurierskim i kontrahentom w celu realizacji zamówienia.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmę „Wnętrza” Alicja Galewska przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Firmę „Wnętrza” Alicja Galewska przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Firmę „Wnętrza” Alicja Galewska z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Firmę „Wnętrza” Alicja Galewska danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl