Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu sklepu. Po złożeniu zamówienia otrzymasz, na wskazany adres e-mail, informacje o kolejnych etapach jego realizacji. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować także telefonicznie. Pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

Produkt dnia
Caesar Trace Mint Rett 60x60 cm
Caesar Trace Mint Rett 60x60 cm
192,00 zł
m2
Caesar Trace Mint Deco Rett 60x60 cm
Caesar Trace Mint Deco Rett 60x60 cm
215,00 zł
m2
Caesar Trace Corten Rett 60x60 cm
Caesar Trace Corten Rett 60x60 cm
240,00 zł
m2
Grespania Corea Blanco 30x90
Grespania Corea Blanco 30x90
99,00 zł
m2
Grespania Dice Blanco 31,5x100
Grespania Dice Blanco 31,5x100
188,00 zł 139,00 zł
m2
Grespania Circle Blanco 31,5x100
Grespania Circle Blanco 31,5x100
188,00 zł 139,00 zł
m2
Grespania Circle Acero 31,5x100
Grespania Circle Acero 31,5x100
188,00 zł 139,00 zł
m2
Grespania Circle Bronce 31,5x100
Grespania Circle Bronce 31,5x100
188,00 zł
m2
Grespania Alsacia Blanco 31,5x100
Grespania Alsacia Blanco 31,5x100
125,00 zł 119,00 zł
m2
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy wnetrza.shop@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem +48 509034750.

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Firma „Wnętrza” Alicja Galewska z siedzibą przy ul. Zamoście 94, 97-400 Bełchatów. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej wnetrza.shop@gmail.com.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Wykonując naszą działalność przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

  W związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/współpracownikami klientów i kontrahentów.

  Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

 2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji. Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

  Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b oraz okres przetwarzania danych lit. f RODO. Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 3. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

  Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

  Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

  Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

 4. Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

 5. Prowadzenie statystyk. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności. Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit f RODO. Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszym dokumencie operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

 6. Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

 7. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów. Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.

  Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na firmie „Wnętrza” Alicja Galewska i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

 8. Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie wnetrza.shop. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Firmy „Wnętrza” Alicja Galewska będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z firmą „Wnętrza” Alicja Galewska w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z firmą „Wnętrza” Alicja Galewska i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 • firmom kurierskim i kontrahentom w celu realizacji zamówienia.

  Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

  Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmę „Wnętrza” Alicja Galewska przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych osobowych.

  Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Firmę „Wnętrza” Alicja Galewska przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Firmę „Wnętrza” Alicja Galewska z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Firmę „Wnętrza” Alicja Galewska danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl